Sara Knobel Photo | Makenna & Trevor, Ring Ceremony & Reception